Ηράκλειο

«Βραδιά Ερευνητή 2018 στην Κρήτη»

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100

Βασιλικά Βουτών

 

 

Είσοδος ελεύθερη

 

 
EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 818506".