Ηράκλειο - Ρέθυμνο

«Βραδιά Ερευνητή 2017 στην Κρήτη»

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100

Βασιλικά Βουτών

Ώρα έναρξης 18:00 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ  (παράλληλες εκδηλώσεις)

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Νικηφόρου Φωκά 126-130 (παλιά πόλη)

Ώρα έναρξης 19:30

      

Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου Γουλανδρή

Τέμενος Μασταμπά, Ρέθυμνο

Ώρα έναρξης 18:00

 

Είσοδος ελεύθερη

 

 

Συμμετέχουν και υποστηρίζουν:

- Περιφέρεια Κρήτης

  
Για την εκδή
λωση στο Ηράκλειο 
- Πειραμ
ατικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου

Για την εκδήλωση στο Ρέθυμνο
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου Γουλανδρή

  
EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".