Αθήνα

«Βραδιά του Ερευνητή»

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

 

 

 

 

Δείτε το video από τη Βραδιά του Ερευνητή 2018 που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ στην Αθήνα.

 


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο ARES έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 954021».

"ARES has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 954021".