Επικοινωνία

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης


Βασιλικά Βουτών

700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391904

E-mail: george@stepc.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-0F8060C6 

EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".