Όταν το νερό δεν έτρεχε από τις βρύσες των σπιτιών...

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Νικηφόρου Φωκά 126-130 (παλιά πόλη)

Ώρα έναρξης 19:30 

Ομιλία:
" Όταν το νερό δεν έτρεχε από τις βρύσες των σπιτιών: στιγμιότυπα σχετικά με τη διαχείριση και την αξία του στην οθωμανική Κρήτη"

κ. Αντώνης Αναστασόπουλος

 

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".