Όταν το νερό δεν έτρεχε από τις βρύσες των σπιτιών...

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Νικηφόρου Φωκά 126-130 (παλιά πόλη)

Ώρα έναρξης 19:30 

Ομιλία:
" Όταν το νερό δεν έτρεχε από τις βρύσες των σπιτιών: στιγμιότυπα σχετικά με τη διαχείριση και την αξία του στην οθωμανική Κρήτη"

κ. Αντώνης Αναστασόπουλος

 

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.
EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".