Καινοτόμες διεργασίες για απορρύπανση/ανακύκλωση νερού

 

Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας: Καινοτόμες τεχνολογίες για ολοκληρωμένη αξιοποίηση υγρών αποβλήτων και καθαρισμό/ανακύκλωση νερού.

Επίσης, θα παρουσιασθούν οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, οι οποίες αφορούν καινοτόμες μεθόδους για:

α) απορρύπανση και αφαλάτωση νερού

β) ολοκληρωμένη αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων των αγροτικών μεταποιητικών βιομηχανιών για ανάκτηση εμπορεύσιμων συστατικών  ή/και παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων (βιοαέριο, βιοαιθανόλη).

 

Οι ανωτέρω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ενδεικτικά:

AGROCYCLE for a circular economy: http://www.agrocycle.eu/

SpotView: http://www.spotview.eu/

PHOTOX: http://photox.gr/

 ΑναΘρεΨη: https://www.anathrepsi.org/

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας – ΕΦΕΜ | ΙΔΕΠ |ΕΚΕΤΑ
Καθ. Α.Ι. Καράμπελας | Τ:+30 2310 498182 | F:+30 2310 498189 | e: karabaj@cperi.certh.gr | Περισσότερα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".