Δραστηριότητες Βραδιάς Ερευνητή
Περίπτερο Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης
Έκθεση νέων εκδόσεων, ενημερωση για τον νέο κύκλο των δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων «Mathesis ...ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".