Αποτελέσματα κληρώσεων

Ειρήνη Γρηγοροπούλου – Τυχερή κλήρωσης στη Βραδιά του Ερευνητή – Δώρο: smartphone MLS Liberal

Όνομα – Τυχερή κλήρωσης στη Βραδιά του Ερευνητή – Δώρο: Ψηφιακή βοηθός MAIC – Ζάχου Πελαγία

Όνομα – Τυχερή κλήρωσης στη Βραδιά του Ερευνητή – Δώρο: Μαγειρική με τον Σεφ Μανώλη Παπουτσάκη – Τσιούδη Ευτυχία

Ιωάννα Κουρετσίδου – Τυχερή κλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης – Δώρο: tablet MLS T8 Fingerprint 4G 10"»

 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο ARES έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 954021».

"ARES has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 954021".