"Βραδιά" 2015
 "Βραδιά Ερευνητή 2015" στη Θεσσαλονίκη
Αποθήκη Γ΄στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στα Τρίκαλα
Δείτε φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στο Κουρσούμ Τζαμί, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στην Πάτρα
Δείτε Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στην Αμοργό, στην Πάτρα και στον ΠύργοEU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".