Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Πατρών

κ. Κ. Κωνσταντίνος Πουλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής


Τηλ: 2610 962353 | 962354

Fax: 2610 969955
E-mail: kpoulas@upatras.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-88E2EBB1 

EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 818506".