Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Πατρών

κ. Κ. Κωνσταντίνος Πουλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής


Τηλ: 2610 962353 | 962354

Fax: 2610 969955
E-mail: kpoulas@upatras.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-1D94E95B 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".