Αγγίξτε και μελετήστε τα εικονικά θραύσματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Περιηγηθείτε στο Virtual Museum for the Antikythera Mechanism (Εικονικό Μουσείο για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων).
Εντοπίστε τα εύθραυστα θραύσματα του πρώτου ανθρώπινου υπολογιστή, όπως αυτά ανακαλύφθηκαν στο ναυάγιο των Αντικυθήρων.

 
Μη διστάσετε να τα αγγίξετε και να τα περιεργαστείτε μπροστά στα μάτια σας.

Το περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης θα τα προστατέψει από οποιοδήποτε ατύχημα.

.

 

 

Το σημαντικότερο;

Έχετε την ευκαιρία να γίνετε ερευνητές και να μελετήσετε την εσωτερική δομή των θραυσμάτων του Μηχανισμού των ικυθήρων, μέσω του X-Ray viewer μας..

 

 

Το Εργαστήτιο Computer and Network Systems Technologies Laboratory (CNST-Lab) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαχέει στο ευρύ κοινό, τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής του Λευτέρη Αναστασοβίτη με επιβλέποντα τον Καθηγητή Μάνο Ρουμελιώτη, με έναν εύληπτο και διασκεδαστικό τρόπο.

Σας εντυπωσίασε;

Ενημερωθείτε για τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε τις αντίστοιχες δεξιότητες για να δημιουργείτε από το μηδέν, εικονκούς κόσμους και εντυπωσιακές VR εφαρμογές, μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος "VR-Games-Lab: 3D παιχνίδια σοβαρού σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας" [facebook], του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του FILM-OFFICE της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

     

"Δοκιμή του Virtual Museum for the Antikythera Mechanism
από την Υπουργό Παιδείας στην 84η Δ.Ε.Θ."  

Η εγκατάσταση του Virtual Museum for the Antikythera Mechanism πραγματοποιείται με την υποστήριξη σε VR εξοπλισμό από την Pyrseia Informatics και το VR-Games-Lab. - Η εμπειρία του Virtual Museum for the Antikythera Mechanism θα είναι διαθέσιμη προς δοκιμή σε συμμετέχοντες άνω των 15 ετών.  

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".