Εγκαθιστώντας την εικονική έκθεση της πρόσοψης του Ανακτόρου των Αιγών

 

Το Ανάκτορο των Αιγών, το εμβληματικό οικοδόμημα το οποίο συνδέεται άμεσα με τη ζωή του βασιλιά Φιλίππου του Β’ ζωντανεύει στο παιχνίδι σοβαρού σκοπού.

Φορέστε τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας, εφοδιαστείτε με τα εικονικά σας χέρια και βοηθείστε στην εγκατάσταση της εικονικής έκθεσης με θέμα την πρόσοψη του Ανακτόρου των Αιγών.

Αναζητείστε πληροφορίες σχετικές με τα δομικά στοιχεία του Παλατιού και μελετήστε την τρισδιάστατη αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώθηκε μέσα από το DigiArt.

Εκτυπώστε τα με τον εικονικό τρισδιάστατο εκτυπωτή και τοποθετείστε τις αναπαραστάσεις τους στην κατάλληλη θέση, μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες ενισχύουν την εμβύθιση και την αίσθηση της παρουσίας σας στο εικονικό περιβάλλον, σας παροτρύνουν να ενεργήσετε με πολύ φυσικό τρόπο στο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, αποκτώντας μία μοναδική εμπειρία.

Σημείωση: Το παιχνίδι σοβαρού σκοπού εκτελείται σε σύστημα εικονικής πραγματικότητας.
Ηλικίες χρήσης: >= 15 ετών.


Το παιχνίδι σοβαρού σκοπού αναπτύχθηκε στο Multimedia Knowledge and Social Media Analytics του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ΙΖ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

 
Επικοινωνία:

Κομπατσιάρης Γιάννης (ikom@iti.gr)
Νικολόπουλος Σπύρος (nikolopo@iti.gr)
Αναστασοβίτης Λευτέρης (anastasovitis@iti.gr)

http://digiart-project.eu , http://mklab.iti.gr, https://mklab.iti.gr/projects/digiart
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".