Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ

κ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης
Μονάδα Εξωστρέφειας & Δικτύωσης


6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 498218

Fax: 2310 498280
E-mail: researchersnight@certh.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-D529AC87 

EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 818506".