Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ

κ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης
Μονάδα Εξωστρέφειας & Δικτύωσης


6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 498218

Fax: 2310 498280
E-mail: researchersnight@certh.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-8B134017 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".