Φόρμες υποβολής

Οι φόρμες υποβολής βρίσκονται στο  www.ntua.gr/ntuaren  ή μεμονωμένα στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΜΠ   https://goo.gl/UU4cs1

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   https://goo.gl/b3Lzwr

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   https://goo.gl/SNBhbz

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ   https://goo.gl/NSUCCG

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ   https://goo.gl/zrqmH5

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ   https://goo.gl/oNyLYw

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ   https://goo.gl/ZnmSr8

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   https://goo.gl/p6SRFY
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".