Οι ερευνητές μιλούν

Η ζωή ενός ερευνητή και οι προκλήσεις του επαγγέλματος καταγράφονται μέσα από τα πρόσωπα τεσσάρων ανθρώπων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που επέλεξαν αυτό το δρόμο.

 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".