Βραδιά Ερευνητή 2016 στο ΕΜΠ

Δείτε το ρεπορτάζ του CNN Greece για τη Βραδιά του Ερευνητή 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ στην Αθήνα.

 
EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".