Διαγωνισμοί - Κυνήγι θησαυρού
Η Έρευνα με λέξεις, αλλά … αλλιώς
Διαγωνισμός Kειμένου
Βγάλε selfie με την Έρευνα
Βγάλτε selfie & ανεβάστε τις φωτογραφίες σας στο instagram με hashtag #ntuaren.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".