Βραδιά του Ερευνητή 2017 - Γνώρισε τη μαγεία της έρευνας

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, ο Αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σβάρνας, και ο Διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.Μιχάλης Παπανούσκας.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".