"Βραδιά" 2017
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2017" στη Θεσσαλονίκη
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2017" στο ΕΜΠ, Αθήνα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 818506".