"Βραδιά" 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στη Θεσσαλονίκη
Δείτε φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στο Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos , Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στο ΕΜΠ, Αθήνα
Δείτε φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στη Λάρισα
Δείτε φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στο Μύλο του Παπά, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Καλοκαιρινή Βραδιά "2016" στην Αμοργό
Δείτε Φωτογραφίες από την Καλοκαιρινή "Βραδιά" 2016 στην ΑμοργόEU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 722935».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 722935".