Παρουσιάσεις Δραστηριοτήτων Ερευνητικών Ινστιτούτων ΙΤΕ

Βραδιά Ερευνητή 2019 στο ΙΤΕ: Γνώρισε τη Μαγεία της Έρευνας

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο

 

 


 

>Η Μικρο-Νανο Ηλεκτρονική στη Κρήτη από το 1986 –Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (www.rslab.gr), σε συνεργασία με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (NMBU), διεξάγουν έρευνα της θερμικής συμπεριφοράς του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου.  Περισσότερα ...


 

> Οπτικός Τομογράφος με LEGO

Θα παρουσιαστεί ένα πρότυπο σύστημα αξονικής τομογραφίας με φως κατασκευασμένο με LEGO και Arduino.Περισσότερα ...


 

>Καθαρές, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές πόλεις

Παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών με χρήση νανουλικών για καθαρές, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές πόλεις. Περισσότερα ...


 

>Σύνθεση και ιδιότητες πολυμερικών υλικών

Θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες του τι είναι ένα πολυμερές και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι βασικές ιδιότητες που εμφανίζουν αυτά τα υλικά. Περισσότερα ...


 

>Χαλαρή Ύλη: Σχέση μεταξύ μακροσκοπικών ιδιοτήτων και μεσοσκοπικής δομής

Σαν χαλαρή ύλη περιγράφουμε μια τάξη υλικών που έχουν ιδιότητες μεταξύ υγρών και στερεών. Συναντώνται σε διαφορετικά σχήματα και μορφές και με ποικίλες χρήσεις. Περισσότερα ...


 

>Ανάπτυξη βιομιμητικών υλικών με Λέιζερ

Κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί πολλές στρατηγικές μέθοδοι παρασκευής επιφανειών με εξαιρετικές φυσικοχημικές, οπτικές, μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες. Μια από τις σπουδαιότερες βασίζεται στη μίμηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των φυσικών επιφανειών, όπως αυτά προσδίδονται από τη μητέρα φύση. Η μελέτη και η προσομοίωση βιολογικών συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες είναι ευρέως γνωστές ως βιομιμητική (σύνθετη λέξη από τις «βίος» και «μίμηση»). Περισσότερα ...


 

>Εξερευνώντας τον μικρόκοσμο με την 3Δ εκτύπωση

Η τρισδιάστατη (3Δ) εκτύπωση είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως πολυμερή. Περισσότερα ...


 

 

 

Οι ερευνητές του IMBB θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων που ενδιαφέρουν το κοινό: από τη δομική βιολογία έως την μοντελοποίηση του εγκεφάλου, από τη βιοϊατρική έρευνα μέχρι τη βιοτεχνολογία. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα δικά τους πειράματα.
Οι τεχνολογίες που θα επιδειχθούν, περιγράφονται σύντομα παρακάτω:

 

>Επιγενετική Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης

Στόχος των ερευνητικών ομάδων του ΙΜΒΒ είναι η περιγραφή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που συνδέει τις τροποποιήσεις της χρωματίνης, τα ρυθμιστικά δίκτυα μεταγραφής και την οργάνωση του γονιδιώματος σε διακριτές περιοχές του πυρήνα με κληρονομήσιμες αλλαγές στα προγράμματα γονιδιακής έκφρασης. Περισσότερα ...


 

 

>Αναπτυξιακή Βιολογία σε 4 Διαστάσεις

Θα παρουσιάστει μια σειρά σύγχρονων τεχνολογιών που έχουν μεταμορφώσει τη Βιολογία, επιτρέποντας την απεικόνιση και ανάλυση ανέπαφων εμβρύων σε τέσσερις διαστάσεις (τρεις χωρικές διαστάσεις + χρονική διάσταση) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Περισσότερα ...


 

>Το κομψό σκουλήκι: Μελέτη ανθρώπινων ασθενειών με το μοντέλο του νηματώδη Caenorhabditis elegans

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στη διαδικασία καλλιέργειας νηματωδών και να παρατηρήσουν σε στερεοσκόπιο/μικροσκόπιο τη συμπεριφορά του φυσικού και του μεταλλαγμένου σκουληκιού. Περισσότερα ...


 

>Εξερευνώντας την υπέροχη μύγα

Η φρουτόμυγα Drosophila melanogaster είναι στο επίκεντρο της βιολογικής έρευνας εδώ και έναν αιώνα. Κάνοντας λεπτούς χειρισμούς στα γονίδια της μύγας, οι επιστήμονες μπορούν να προσεγγίσουν βασικά ερωτήματα για τη ζωή και την υγεία.Περισσότερα ...


 

>Νέες μέθοδοι για τον έλεγχο των κουνουπιών και των ασθενειών που μεταδίδουν

Θα παρουσιάστουν τα διαφορετικά στάδια ζωής των κουνουπιών καθώς το και πώς η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των κουνουπιών και κατά συνέπεια των ασθενειών που αυτά μεταδίδουν.Περισσότερα ...


 

>Έντομα και γεωργία

Η γεωργία είναι μία από τις κυριότερες πηγές πλούτου της Κρήτης. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις παραδοσιακές καλλιέργειες της ελιάς και των φρούτων, είναι δύο έντομα, ο Δάκος και η Μεσογειακή Μύγα.Περισσότερα ...


 

>Μοντέλα ποντικών και γενωμική αστάθεια

Τo DNA είναι ένα πολύπλοκο μόριο που βρίσκεται σε κάθε κύτταρο κάθε οργανισμού και περιέχει κωδικοποιημένη όλη την πληροφορία που χρειάζεται για την υπαρξή του και την μοναδικότητά του.Περισσότερα ...


 

>Πώς ο εγκέφαλός μας υποστηρίζει τη συμπεριφορά του οργανισμού;

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τα ανατομικά μέρη ενός εγκεφάλου ποντικού, να παρακολουθήσουν πώς μετράμε τις ηλεκτρικές ιδιότητες των νευρώνων και πώς μελετάμε τις συνάψεις στον εγκέφαλο.Περισσότερα ...


 

>Μοντελοποίηση του εγκεφάλου

Το εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ θα παρουσιάσει υπολογιστικά μοντέλα νευρικών κυττάρων και εγκεφαλικών περιοχών εξηγώντας τη χρησιμότητά τους στην κατανόηση της μάθησης και της μνήμης.Περισσότερα ...


 

>Μονάδα Γονιδιωματικής Ανάλυσης

Θα παρουσιαστεί μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της τεχνολογίας αλληλούχισης, επιδείξεις διαφορετικών μεθοδολογιών, εξοπλισμού και των εφαρμογών που υπάρχουν στη Μονάδα Γονιδιωματικής Ανάλυσης του ΙΜΒΒ, η οποία βοηθάει τους επιστήμονες στην έρευνά τους, αποσκοπώντας στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και την ανθρώπινη ευημερία.Περισσότερα ...


 

>Δομές φυσικών αντιβιοτικών πεπτιδίων και πρωτεϊνών

Οι δομές των μορίων σε επίπεδο ατομικής ανάλυσης βοηθούν τους ερευνητές να αντιληφθούν πως λειτουργούν τα μόρια. Περισσότερα ...


 

>Αρχαίο DNA, Ανθρώπινη κινητικότητα, γονίδια και πολιτισμός

Το εργαστήριο του αρχαίου DNA ασχολείται με την ανάπτυξη ρεαλιστικών μοντέλων που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση, πρόβλεψη και έλεγχο αυτών των σχετιζόμενων με τις ανθρώπινες μετακινήσεις βιολογικών και πολιτισμικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την αρχαιολογική γνώση. Περισσότερα ... 

>Le Sommelier: Σύστημα Συστάσεων Οίνου

Θα παρουσιαστεί το demo του Le Sommelier, το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες στην επιλογή ενός ή περισσότερων κρασιών που συνδυάζονται αρμονικά με κάποιο φαγητό. Περισσότερα ...


 

>Η Πρωτοβουλία CAPrice και το έργο CAP-A

Η Πρωτοβουλία CAPrice και το έργο CAP-A: Mια πληθοποριστική (crowdsourced) λύση στο θέμα της ψηφιακής ιδιωτικότητας.Περισσότερα ...


 

>Backbone Thesaurus / BBTalk

O Θησαυρός BackBone - Eνας μετα-θησαυρός για τις ανθρωπιστικές επιστήμες που εξελίσσεται και αναπτύσσεται μέσω ενός συστήματος συνεργατικής, διανεμημένης επιμέλειας θησαυρών.Περισσότερα ...


 

>PARTHENOS project

Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου PARTHENOS, το οποίο δίνει την δυνατότητα ψηφιακής έρευνας στους τομείς της Ιστορίας, των Γλωσσικών Σπουδών, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Αρχαιολογίας και των συναφών πεδίων σε όλες τις (ψηφιακές) ανθρωπιστικές επιστήμες.Περισσότερα ...


 

>SeaLiT project / Digital seafaring

Παρουσίαση της εφαρμογής " Digital seafaring" που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Project Sealit και προβάλει σε χάρτη τα ψηφιοποιημένα περιεχόμενα ιστορικών ναυτιλιακών εγγράφων (ημερολόγια πλοίων).Περισσότερα ...


 

>Το παιχνίδι CIDOC CRM: ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μάθετε τη σημασιολογική μοντελοποίηση

Οι παίκτες του παιχνιδιού CIDOC CRM θα πάρουν μια πρώτη γεύση των σημασιολογικών δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από την ιστορία του Ηρακλείου, την κρήνη Μοροζίνι.Περισσότερα ...


 

>Παρουσίαση Eργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI.

Σύντομη εισαγωγή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.Περισσότερα ...


 

>Επίδειξη συστήματος RISC-V.

Το RISC-V είναι καινούρια ανοιχτή αρχιτεκτονική επεξεργαστών, στην οποία το εργαστήριό μας συμμετέχει ενργά. Σε αυτή τη παρουσίαση θα δείξουμε ένα πρότυπο σύστημα RISC-V να τρέχει Linux.Περισσότερα ...


 

>Εξοικείωση με απλές μνήμες υπολογιστών.

Σε αυτή την επίδειξη θα δούμε ένα από τα πειράματα που υλοποιούν οι φοιτητές του μαθήματος “Ψηφιακή Σχεδίαση”, χρησιμοποιώντας μία απλή μνήμη χειροκίνητης εγγραφής.Περισσότερα ...


 

>Το πρόσωπο του στρες

Αυτόματη ανίχνευση συναισθηματικού στρες μέσω χαρακτηριστικών προσώπου και καρδιακών παλμών από καταγραφές βίντεο.Περισσότερα ...


 

>Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας

Η οικογένεια εφαρμογών Integrated Care Solutions (ICS) επιτρέπει την τυποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας για τη διευκόλυνση της πρόσληψης, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων καθώς και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία.Περισσότερα ...


 

>SAFERINTERNET4KIDS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ενημέρωση μικρών και μεγάλων για την ασφαλή πλοήση στο διαδίκτυο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.Περισσότερα ...


 

>Επιταγχύνοντας την επεξεργασία δεδομένων με την χρήση καρτών γραφικών

Καθώς ζούμε στην εποχή των μαζικών δεδομένων είναι επιτακτική η ανάγκη για αποδοτική και γρήγορη επεξεργασία δεδομένων. Παρουσιάζουμε μια αποδοτική λύση, η οποία βασίζεται στη χρήση και τον προγραμματισμό καρτών γραφικών.Περισσότερα ...


 

>Εφαρμογές των FPGAs στην έρευνα και την ανάπτυξη

Οι κάρτες FPGA είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ερευνητών καθώς επιτρέπουν την δοκιμή νέων ιδεών και λύσεων σε επίπεδο υλικού. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στην δημιουργία εφαρμογών ασφαλείας των υπολογιστών με την χρήση FPGAs .Περισσότερα ...


 

>Σύστημα εντοπισμού κυβερνο-επιθέσεων με την χρήση διαδικτυακών παγίδων

Οι διαδικτυακές παγίδες είναι ένας μη-παρεμβατικός τρόπος προσέλκυσης και εντοπισμού κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό την αναγνώριση νέων απειλών ασφαλείας. Περισσότερα ...


 

>Εφαρμογές του REDComm στην έρευνα και ανάπτυξη

Το REDComm είναι μια επικοινωνιακή υποδομή με δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Περισσότερα ...


 

>Ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων του Εγκεφάλου

Ανάλυση δεδομένων από τον οπτικό φλοιό του ποντικού (περιοχή V1, L2/3) για την κατανόηση πως οι νευρώνες αλληλο-επιδρούν για την επεξεργασία και μετάδοσης πληροφορίας. Περισσότερα ...


 

>Αυτό που Βλέπεις Δεν Είναι Αυτό που Νομίζεις

Τα μάτια μας είναι το παράθυρο στον κόσμο και ίσως νομίζετε ότι κάνουν καλή δουλειά στο να καταγράψουν μια ακριβή απεικόνιση της πραγματικότητας. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας! Περισσότερα ...


 

>Μεταφορά Γνώσης

Μεταφορά γνώσης από ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί για μία συγεκριμένη "εργασία", ώστε να παράγει προβλέψεις για μία παρόμοια "εργασία".Περισσότερα ...


 

>AR AmI Explorer: Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για τη διαδραστική εξερεύνηση φυσικών χώρων

Το σύστημα «AR AmI Explorer» αφορά στη διαδραστική προσομοίωση φυσικών χώρων σε περιβάλλοντα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR). Ως ένα παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος αυτού παρουσιάζεται, μέσω εικονικής πλοήγησης, ένα μέρος των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ). Περισσότερα ...


 

>Κόσμοι Πληροφορίας (VR)

Το διαδραστικό σύστημα «Κόσμοι Πληροφορίας» αποτελεί μια πλατφόρμα προσομοίωσης πραγματικών χώρων, επιτρέποντας στους χρήστες την ανάκτηση πληροφορίας μέσω Εικονικής Πραγματικότητας. Περισσότερα ...


 

>Πλατφόρμα Ψηφιακής Σήμανσης AMI Promote

Η πλατφόρμα Ψηφιακής Σήμανσης AMI Promote επιτρέπει την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου για ενημερωτικούς, εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενδείκνυται για χρήση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία, αφού παρέχει τη δυνατότητα προβολής στοχευμένων, πολυμεσικών πληροφοριών ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του οχήματος. Περισσότερα ...


 

>CaLmi: Σύστημα διαχείρισης του στρες σε «έξυπνους» χώρους

Tο σύστημα επιτρέπει τη διάχυτη παρουσίαση προγραμμάτων χαλάρωσης σε «έξυπνους» χώρους με στόχο τη διαχείριση του επιπέδου στρες των ατόμων που διαμένουν σε αυτά. Περισσότερα ...


 

>4Δ Ανακατασκευή Προσώπου Πραγματικού Χρόνου

Επιδεικνύουμε ένα σύστημα δικιάς μας ανάπτυξης το οποίο πραγματοποιεί 4Δ ανακατασκευή προσώπου από μία κάμερα και τρέχει σε πραγματικό χρόνο. Περισσότερα ...


 

>Χειρισμός ηλεκτρικών συσκευών μέσω χειρονομιών

Επίδειξη ενός συστήματος το οποίο ερμηνεύει τις κινήσεις ενός χρήστη ως εντολές χειρισμού ηλεκτρικών συσκευών.Περισσότερα ...


 

>Νευρωνικά δίκτυα για την 3Δ οπτική παρακολούθηση του ανθρώπινου σώματος

Ζωντανή επίδειξη ενός νευρωνικού δικτύου που εκτιμά την τρισδιάστατη πόζα του ανθρώπινου σώματος χρησιμοποιώντας συμβατικές κάμερες.Περισσότερα ...


 

>Ανθρωπόμορφα ρομποτικά συστήματα επιδεικνύουν τις ικανότητες τους, μέσα από αλγορίθμους ευσταθούς βάδισης και ισορροπίας

Ανθρωπόμορφα ρομποτικά συστήματα επιδεικνύουν τις ικανότητες τους, μέσα από αλγορίθμους ευσταθούς βάδισης και ισορροπίας, παράλληλα, ένας ρομποτικός βραχίονας εκτελεί κινήσεις μεταφοράς αντικειμένων.Περισσότερα ...


 

>Ρομπότ εμπνευσμένα από έμβιους οργανισμούς για κίνηση στην άμμο και μέσα στο νερό

Παρουσίαση βιολογικά-εμπνευσμένων ρομποτικών συστημάτων, τα οποία κολυμπούν μέσα στο νερό και έρπουν στην άμμο.Περισσότερα ...


 

>Anasa-robot

Σύγχρονα βιομηχανικά ρομπότ υψηλών ταχυτήτων αναλαμβάνουν την ταξινόμηση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες.Περισσότερα ...


 

>Escape Room: Το κλειδί της επιστήμης

Ο Δρ. Ευρηκάκης έχει εγκλωβιστεί. Εδώ και χρόνια, με σκληρή δουλειά, έχει καταφέρει να λύσει δύσκολα προβλήματα της επιστήμης. Του μένουν όμως μερικοί ακόμη γρίφοι ώστε τελικά να φτάσει σε μια μεγάλη ανακάλυψη: "Το κλειδί όλων των επιστημών". Θα μπορούσατε να τον βοηθήσετε;Περισσότερα ...

  

>Ocean sound lab (OSL)

Διαδραστικό υπολογιστικό περιβάλλον που εισάγει στον συναρπαστικό κόσμο του υποβρύχιου ήχου.Περισσότερα ...


 

>Πλωτήρας Εντοπισμού ( SWAN1)

Έκθεση πλωτήρα που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος SAvE Whales και αποτελεί μέρος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για την ανίχνευση και εντοπισμό φυσητήρων από τους ήχους (κλικς) που παράγουν.Περισσότερα ...


 

>Εκτίμηση Αιολικού-Κυματικού Δυναμικού στο Νότιο Αιγαίο μέσω Γεωστατιστικών και Αριθμητικών Μεθόδων

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση του σημαντικού ύψους κύματος και της αντίστοιχης περιόδου για περιοχές του Νοτίου Αιγαίου μέσω της χρήσης αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης καθώς και χωρικών στατιστικών μεθόδων.Περισσότερα ...


 

>Χρήσιμες υπηρεσίες δεδομένων μέσω της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΥΜ στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και πρόγνωση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ανατολική μεσόγειο.Περισσότερα ...


 

>Παρακολούθηση και προστασία παράκτιου περιβάλλοντος και υποδομών

Ολοκληρωμένη μελέτη του παράκτιου περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικό, χερσαίο και θαλάσσιο).Περισσότερα ...


 

>Πως Μαθαίνουν οι Μηχανές: Επιτυχημένα Παραδείγματα Φωνητικών Εφαρμογών

Η ανθρωπότητα κινείται γρήγορα προς έναν ψηφιακό κόσμο με την 4η βιομηχανική επανάσταση να αναδύεται σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Πολλές δραστηριότητες που γίνονται σήμερα από ανθρώπους σύντομα θα γίνονται από υπολογιστές ή ρομπότ.Περισσότερα ...


 

>Μαθηματικά και ο Πραγματικός Κόσμος»

Προτείνουμε πρακτικές δραστηριότητες που αποδεικνύουν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των μαθηματικών για την κατανόηση των φαινομένων του πραγματικού κόσμου. Αναλυτικότερα, συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο τα Μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη μοριακών συστημάτων που είναι σημαντικά στην καθημερινή μας ζωή, όπως το νερό, οι πρωτεΐνες, τα πολυμερή και άλλα.Περισσότερα ...


 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ


 

>Γνωριμία με το μακρινό Σύμπαν με ξεναγό τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εικόνες από νεφελώματα, σμήνη άστρων και μακρινούς γαλαξίες οι οποίες έχουν παρθεί από τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.Περισσότερα ...

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".