Νέα
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2017" στη Θεσσαλονίκη
Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ταξί του Ερευνητή
Το ΕΚΕΤΑ μέσω της «Βραδιάς του Ερευνητή» σας δίνει την ευκαιρία να συνδυάσετε τη μετακίνησή σας στην πόλη με την ενημέρωση για την έρευνα και την τεχνολογία.
Η ενέργεια και το μεταβλητό. Η θεωρία τηs σχετικότηταs και η Αγάπη.
Παράξενεs ιστορίεs και όμωs αληθινέs, άκρωs επιστημονικέs που συνδέονται στο ταξίδι των τροχών του ποδηλάτου του Αϊνστάιν καθώs ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική του Mozart στιs γειτονιέs τηs Θεσσαλονίκηs.
Η ιστορία τηs επιστήμηs και τηs ανθρωπότηταs αλλάζει μέσα από τιs μεγάλεs ανακαλύψειs
H θεωρία τηs σχετικότηταs του Άλμπερτ Αϊνστάιν μαs έκανε να ανακαλύψουμε τον κόσμο διαφορετικά. Μέσα από αυτή τη διαφορετικότητα θα γνωρίσουμε καλλιτεχνικά την πιο διάσημη εξισωσή του E=mc2.EU flag EU flag
«Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ (2014-2020) στα πλαίσια των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement Νo. 818506".